Het verhaal van… Popke Alkema, bouwkundig calculator/kostendeskundige.

september 17th, 2021

Aan het eind van zijn werkzame leven als bouwkundige kijkt Popke Alkema graag met jullie terug op het werken in de bouwsector. Na zijn diensttijd begon hij in 1978 op de afdeling calculatie.

In de jaren is er enerzijds veel veranderd en anderzijds ook niets veranderd.

Toen ik begon als calculator moesten we de hoeveelhedenstaten met de rekenmachine doorrekenen en controleren. Zo moest ook de overname op de begrotingsbladen allemaal doorgerekend worden met een rekenmachine. Dan is tegenwoordig het werk zeker wel makkelijker gemaakt door de verschillende calculatiesoftware op computers.

Wel moet ik erbij vertellen dat toen ik begon met mijn werkzaamheden in de bouw, er al wel begrotingen met behulp van de computer gemaakt werden, maar dat hiervoor ook veel papierwerk nodig was. Voor één begrotingsregel werd een kaart ingevuld met de teksten, hoeveelheden, eenheid en de eenheidsprijzen en normen. Deze bladen werden per post naar het datacentrum gezonden en door datatypistes ingevoerd. Per post kreeg je het resultaat teruggezonden; de begroting met doorgerekende kolommen voor arbeid, materiaalkosten en ondernemingskosten. De overnames moesten dan weer gecontroleerd worden.

Nu kunnen we bij de calculatie gebruikmaken van 3-dimensionaal getekende modellen en we lezen de hoeveelheden in het IFC-bestand. De opbouw van de begroting maken we naar eigen wensen en gesorteerd zoals we zelf willen. De begroting dient niet alleen om een prijs te bepalen, maar moet ook een hulpmiddel zijn tijdens de uitvoering om budgetten, hoeveelheden, planningen mee te kunnen maken.

Dat er nu aandacht is voor duurzaamheid is niet meer dan normaal. Dat had natuurlijk altijd al gemoeten. Toen ik in 1971 in het voorbereidend leerjaar van de HTS begon, werden de stellingen van de club van Rome uitgelegd. De voorraden van de aarde zijn eindig. De club van Rome werd in 1972 bekend met hun rapport: “De grenzen aan de groei”. De wereldbevolking is in de tussentijd van ca. 3 miljard naar bijna 8 miljard gegroeid. Dus alles gaat nog sneller, dus bij de bouw moeten we alles doen om hergebruik van materialen te bevorderen en verspilling van energie, brandstof en middelen te beperken.

Recent zag ik weer een artikel (Modulaire Coördinatie, publicatie van TU Delft in die tijd – ca. 1975) dat modulair bouwen nodig is om aan de bouwopgave van aantal woningen te kunnen voldoen. Modulair bouwen werd ook al uitgelegd op de HTS en is altijd een belangrijk aandachtspunt en onderdeel geweest in de markt. Door modulair te bouwen zouden we in de bouw milieubewuster kunnen bouwen. Daarnaast zorgt het voor een flexibel in te kunnen spelen op de veranderingen in de woningmarkt.