Wat betekent Prinsjesdag 2022 voor de bouw

oktober 13th, 2022

Drie weken geleden was het de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Puurvida heeft de Miljoenennota geïnventariseerd en de belangrijkste punten voor de bouw voor jou op een rijtje gezet.

Stikstof

Voor de oplossing van de problemen met stikstof, water en klimaat heeft het kabinet een transitiefonds van 24,3 miljard euro beschikbaar gemaakt in de Rijksbegroting. Uiterlijk in juli 2023 moeten provincies aangeven welke maatregelen zij willen nemen. Het kabinet hoopt hiermee de natuur te herstellen, boeren perspectief te geven en voor de bouw de vergunningverlening voor nieuwe woningen en wegen veilig te stellen.

Verder is er een start gemaakt met het instellen van het grootschalige Transitiefonds Stikstof. Het kabinet heeft in de begroting al 500 miljoen euro extra ter beschikking gesteld aan provincies om stikstofuitstoot terug te dringen en 250 miljoen euro om PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof ) tegemoet te komen. Zodat er versneld ruimte ontstaat om de bouw van betaalbare woningen, de infrastructuur, het natuurherstel, een vitale landbouwsector en de energietransitie te verbeteren.

Krapte op de arbeidsmarkt

Bouwend Nederland is in overleg met diverse ministeries en komt binnenkort met een concreet aanvalsplan om de krapte tegen te gaan. Ze zullen komen met een plan met maatregelen die zullen zorgen voor de verhoging van de productiviteit, meer gaan inzetten op de instroom en behoud van arbeidskrachten en een specifieke vakkrachtenregeling voor talenten van buiten Europa.

Nieuw talent

In de Miljoenennota is 33 miljoen beschikbaar gesteld, om leerlingen in het voorgezet onderwijs beter te begeleiding te bieden bij de beroepskeuze.

De woningbouw

Het kabinet ziet wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis een eerste levensbehoefte. Het vinden van een passende woning is echter steeds lastiger. Hierom maakt het kabinet per 2023, 10 jaar lang 100 miljoen euro vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit geld gaat naar gemeentes om sneller nieuwe woningen te kunnen bouwen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar gesteld.

Versnelling flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden geproduceerd. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar.

Verduurzamen

Voor het verduurzamen van woningen maakt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen vrij voor het nationaal isolatieprogamma. Met als doel om woningen beter te isoleren. Hierdoor besparen huishouders op energiekosten.

Om de doelstellingen van het kabinet voor de gebouwde omgeving te behalen, worden subsidieregelingen voor isolatie, hybride warmtepompen, warmtenetten en andere duurzame alternatieven geïntroduceerd.