Privacy Statement

PuurVida is dé vacaturewebsite voor uitzendwerk in Nederland. Bij ons kunnen werkzoekenden en uitzendbureaus elkaar vinden. En dat levert mooie matches op. Maar om deze matches mogelijk te maken, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Van zowel werkzoekenden als vertegenwoordigers van uitzendbureaus.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) slaan wij alleen de noodzakelijke gegevens van jou op. En hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om. Meer informatie over de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit hoe PuurVida omgaat met privacygevoelige informatie, welke gegevens wij opslaan en waarom. Daarnaast lees je hoe jij jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen. Ten slotte leggen wij uit hoe wij jouw gegevens beveiligen en waar je terechtkunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Wie zijn wij?

PuurVida is een website van PuurVida B.V.  (KVK: 77647815). PuurVida B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Heb je specifieke vragen? Helemaal onderaan vind je onze contactgegevens.

PuurVida verwerkt je persoonsgegevens onder andere als je solliciteert op een vacature via onze site. Dit geldt niet voor de vacatures waarbij je wordt doorgestuurd naar een website van een uitzendbureau, om vervolgens via die website te solliciteren. Lees dus ook zeker de privacystatements van deze websites. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wanneer is dit statement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens. Van zowel werkzoekenden en vertegenwoordigers van uitzendbureaus als websitebezoekers. We raden je aan dit statement regelmatig door te lezen. Op deze manier blijf je altijd up-to-date en ben je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Om hierop antwoord te geven, moeten we onderscheid maken tussen de werkzoekenden, vertegenwoordigers van uitzendbureaus en websitebezoekers. Wat in ieder geval voor al deze partijen geldt, is dat wij gegevens alleen verwerken ter ondersteuning van ons hoofddoel. Namelijk het matchen van werkzoekenden met vacatures van uitzendbureaus en andersom.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen. Wanneer je solliciteert, blijft je sollicitatie een jaar zichtbaar voor de gebruikers van het uitzendbureau waarbij je hebt gesolliciteerd. Wanneer je je cv in onze database hebt gezet, blijft dit zichtbaar tot jij dit zelf verwijdert. Je kunt als werkzoekende ook instellen dat je profiel niet zichtbaar is in de database. Dan worden je persoonsgegevens en cv alleen door ons opgeslagen.

Wat doen wij om je gegevens te beveiligen?

Wij beveiligen je persoonsgegevens zo goed mogelijk door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen. Jouw gegevens worden opgeslagen in onze database, op een beveiligde server met persoonlijke toegangscodes. Al onze stafmedewerkers en verwerkers (organisaties die voor ons persoonsgegevens verwerken) tekenen voor strikte geheimhouding. Onze stafmedewerkers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn.

Met welke derde partijen worden je gegevens gedeeld?

Wees je ervan bewust dat de gegevens die je zelf openbaar maakt, toegankelijk zijn voor derden. Denk aan de vertegenwoordigers van uitzendbureaus of onze verwerkers. Je gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). PuurVida heeft geen invloed op hoe deze websites met je gegevens omgaan.

Delen wij je gegevens met partijen buiten de EU?

Ja, PuurVida kan je gegevens delen met partijen die buiten Europa gevestigd zijn. Deze partijen kiezen wij zorgvuldig uit. Daarbij letten wij op of er een behoorlijk niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, vergelijkbaar met de bescherming in Europa. Ook maken wij afspraken met deze partijen over passende veiligheidsmaatregelen om de gegevens goed te beschermen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om:

  • in te zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben;
  • de gegevens die wij van jou hebben, te wijzigen, als deze bijvoorbeeld onvolledig of onjuist zijn;
  • verouderde gegevens door ons te laten verwijderen, als wij deze niet nog langer moeten of mogen bewaren;
  • je gegevens over te kunnen dragen, door bij ons een bundeling van jouw gegevens op te vragen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan in dit statement.

Contact opnemen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post.

Telefoonnummer: 085 – 047 14 77.

E-mailadres: info@puurvida.nl

Postadres: Grote Oever 34F, 7941 BJ Meppel

Klacht over het gebruik van je persoonsgegevens?

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Kom je er met ons niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.